Gå til hovedindhold

Metabolisk syndrom / Prædiabetes

Læs mere om metabolisk syndrom / prædiabetes her.

Indhold

  Egen læge kan henvise borgere med metabolisk syndrom, og dermed øget risiko for udvikling af livsstilssygdomme, til Sundhedscentret mhp. vægttab. Borgeren indkaldes til en samtale, hvor det afklares hvilke af Sundhedscentrets tilbud der er relevante for den enkelte.

  Sundhedscentret kan f.eks.tilbyde:

  • Individuel tilrettelagt kost og motionsvejledning med henblik på vægttab.
  • Hjælp til at komme i gang med fysisk aktivitet

  Henvisning sendes via REF01/XREF15  eller elektronisk korrespondance til hjemmesygeplejen, Aabenraa Kommune med overskriften ”sundhedscenter”  til lokationsnummer 5790000174003.

  Kriterierne for at henvise på baggrund af metabolisk syndrom er:
  BMI over 30 eller Taljemål over 80 for kvinder og over 94 for mænd.

  Herudover skal mindst to af følgende være opfyldt:

  • Triglycerid over 1,7 mmol/l
  • HDL-kolesterol under 1,0 mmol/l for mænd
  • Under1,2 mmol/l for kvinder
  • Blodtryk Systolisk BT over 130 mmHG eller Diastolisk BT over 85 eller I antihypertensiv behandling
  • Fastaplamaglucose over 5,6 mmol/l eller HbA1c 5,7-6,4 % (39-46 mmol/mol)