Gå til hovedindhold

Overvægt - Unge overvægt - Tvangsoverspisning (BED)

Læs mere om overvægt - unge overvægt - tvangsoverspisning (BED) her.

Indhold

  Overvægt BMI over 30

  Henvisning fra egen læge, sygehus eller andre samarbejdspartnere af overvægtige borgere til vægtstoprådgivning i sundhedscentret, når der fagligt vurderes, at borgeren kan drage nytte af Sundhedscentrets tilbud. Den henviste borger indkaldes til en samtale, hvor det afklares, hvilke af sundhedscentrets tilbud der er relevante for den enkelte. Sundhedscentret kan bl.a. tilbyde:

  • Vægtstopforløb i grupper
  • Individuel tilrettelagt kost- og motionsvejledning med henblik på vægtstop
  • Vejledning til at komme i gang med fysisk aktivitet

  Unge overvægt BMI over 24

  Til unge bosat i Aabenraa kommune, mellem 16 og 24 år

  Egen læge kan henvise til Aabenraa Kommunes Sundhedscenter, der tilbyder et forløb hvor der er fokus i en sundere livsstil med kost og motion.

  Tvangsoverspisning (BED)

  Egen læge kan henvise borgere der i mild til moderat grad lider af tvangsoverspisning – Binge Eating Disorder (BED) til Sundhedscentret.

  Tilbuddet er et holdtilbud og forløbet handler IKKE om vægttab men om stabil måltidsmønster, sult og mæthed, selvværd og hvordan spiseforstyrrelsen kan håndteres i fremtiden. Forløbet starter med en visitationssamtale, hvor vi afgør om borgeren er i målgruppe og egnet til forløbet.

  Tvangsoverspisning karakteriseres ved:

  • Hyppige, tilbagevendende episoder med overspisninger
  • Borgeren oplever en følelse af kontroltab, hvor man spiser markant mere eller anderledes end normalt
  • Borgeren oplever ikke at kunne stoppe spisningen og ikke at kunne kontrollere hvad eller hvor meget der spises.
  • Overspisningerne er forbundet med betydeligt ubehag og er ofte efterfulgt af negative følelser, såsom skyld, skam og væmmelse
  • Overspisningen kompenseres ikke med anden adfærd som opkastning, afføringsmidler, overdreven motion el.l.
  • Mild til moderat grad indebærer at overspisningerne finder sted 1-7 gange pr uge over en periode på mindst 3 mdr.

  Henvisning sendes via REF01/XREF15  eller elektronisk korrespondance til hjemmesygeplejen, Aabenraa Kommune med overskriften ”sundhedscenter”  til lokationsnummer 5790000174003.